I VAŠE DUŠE SI ZASLOUŽÍ PÉČI !

Mgr., Ing. Kateřina Pavlíková

Zapojila jsem se jako dobrovolník do projektu #delamcomuzu a nabízela jsem bezplatnou pomoc osobám v náročné situaci s ohledem na Koronavirus.

602 464 992
pavlikova.katerina@email.cz

PSYCHOLOGICKÁ PRAXE

Zapojila jsem se jako dobrovolník do projektu #delamcomuzu a nabízela jsem bezplatnou pomoc osobám v náročné situaci s ohledem na Koronavirus. 

Neváhejte se na mě obrátit, pokud:

 • Přerůstá pracovní vytížení a stres Vaše možnosti?
 • Zažíváte těžkosti na pracovišti?
 • Cítíte nespokojenost v partnerském soužití?
 • Trápí Vás nízké sebevědomí?
 • Chcete pracovat na sebepoznání a osobním rozvoji?
 • Prožíváte vyčerpání na mateřské dovolené?
 • Máte jiné obtíže? 

Ve své praxi se zaměřuji zejména:

 • na pomoc s problémy v pracovním prostředí (např. problémy s nadřízeným/kolegy, sexuální obtěžování, vyhoření, stres, workoholismus, řízení týmu, time management, nezaměstnanost, řízení kariéry apod.),
 • na pomoc s problémy ženám (mužům) na mateřské/rodičovské dovolené (např. osobní rozvoj, slaďování práce a rodiny, problémy v partnerských vztazích apod.),
 • na pomoc v obtížných životních situacích,
 • na osobní psychologickou diagnostiku – jsem certifikovaná v používání osobnostního dotazníku GPOP (Golden Profiler of Personality), který je využíván především pro sebepoznání a osobní rozvoj.
 

MGR., ING. KATEŘINA PAVLÍKOVÁ                                                                       

    Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově a také ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracuji v     mezinárodní společnosti působící v bankovnictví. Ve své práci se zaměřuji na osobní a týmový rozvoj a také kultivaci firemní     kultury. V roce 2009 jsem ukončila 5letý sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR).     Absolvovala jsem praxe a stáže např. v Krizovém centru RIAPS, ve Vojenském rehabilitačním ústavu, v denním stacionáři Horní     Palata, diagnostickém ústavu v Praze 4. Pracovala jsem také jako psycholog na telefonu pro psychologickou poradnu.     V současné době se zaměřuji především na koučování jednotlivců a týmů, poradenství a osobní rozvoj, diagnostiku a vzdělávání.     Mám zkušenosti s individuální terapií. 

    Vždy vycházím z individuálních potřeb klienta. Pomáhám klientovi vidět skutečnost s odstupem a v širších                           souvislostech s ohledem na budoucnost.

SLUŽBY

 • Koučování (individuální a týmové)
 • Individuální terapie
 • Kariérní poradenství
 • Rozvoj osobnosti
 • Psychologická diagnostika